nav-menu

An invitation from Sofia to the Israel People in Busan, South Korea

From Sofia living in South Korea to the Israel people 📧 📣 שלום אזרחי ישראל היקרים ‎בוסאן, כפי שאני חוויתי לפני מוכנה לתערוכת העולמית 2030. לבוסאן יש את הכוח שמוביל את התיעוש של קוריאה והיא מרכז עולמי שמקבל מדי שנה בברכה אנשים מכל רחבי העולם לאירועים בינלאומיים. כמו כן, זוהי עיר שמניעה ומקדמת חדשנות טכנולוגיתלכל רחבי העולם במגוון רחב של תשתיות הייטק. בוסאן תמיד מוכנה לעתיד חדש. בוסאן היא העיר האחת והיחידה בה יש לערוך את התערוכה. בואו הצטרפו אלינו ישראלבוסאן התערוכה העולמית 2030 ✨